Ridhusbygge!

Under 2019 har vi siktet inställt på att bygga ett nytt ridhus med bana 20*60m. Detta innebär att vi får bättre förutsättningar för träningar och tävlingar men också bra parkeringsmöjligheter då planen är att det befintliga ridhuset tas bort.

Vill ni bidra ekonomiskt till bygget eller underlag etc.? kontakta kassor.orf@gmail.com

Grönt kort kurs 2019!
Intresseanmälan till Elaine Nyman 070-4671551

Grönt kort
 Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Oavsett om man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör.

Alla som är 18 år och äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå samma kurs. De kan dock välja att under en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.
Alla upp till och med 18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.

Från och med det år ryttaren fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen för att avlägga proven. Från och med 1/1 det år ryttaren fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

För barn upp till 12 år gäller att målsman/annan vuxen som idag inte har Grönt kort skall delta i kursen och ta Grönt kort, samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans med målsman. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är ryttarens ridkunskap som skall intygas. Ridkunskapen intygas av lägst Ridlärare Level 1 eller C-tränare.

Ex. Ett barn som gått Grönt kort-kurs med målsman vid 12 års ålder eller yngre måste alltså ändå gå om kursen själv, tidigast det år han/hon fyller 13 år.

Det finns inte längre något fysiskt kort till Grönt kort. Istället görs en notering i TDB (Tävlingsdatabasen) och du som har klarat provet får ett intyg med dig hem. Om du redan har ett Grönt kort behöver du inte ta ett nytt. Ditt gamla kort kommer att gäller även fortsättningsvis.

18/12-13: Årets Lucia Show är över och det blev mycket lyckat ni som inte kom missade verkligen något roligt. Här är några bilder hoppas det kommer in fler.