Bild4

Träningar På anläggningen

♦ Tränaren/hyrestagaren själv mailar till kassor.orf@gmail.com och bekräftar att hen har F-skatt samt ansvarsförsäkring och får då behörighet till ridhusets bokningssystem. I samband med detta begär tränaren ett utdrag ur belastningsregistret, som sedan ska skickas till konaktpersonen i föreningen.
♦ Tränaren bokar ridhuset önskade timmar och dag efter godkännande från tilldelad kontaktperson i styrelsen.
♦ För enskild träning krävs medlemskap i föreningen för ryttaren, samt bokning och erlagd avgift för enskild ridning.
♦ Icke-medlemmar kan deltaga på gruppträning mot engångsavgift.
♦ Medlem utan anläggningskort betalar engångsavgift för ridning på anläggningen. 100kr/gång/ekipage
♦ Vid hoppträning, tänk på att underlaget är som det är i gamla ridhuset. Därför rekommenderas endast markarbete eller enstaka hinder för allas säkerhet

Maria Ljungerstam
C-tränare Dressyr
0702683592

Sofie Svensson
C-tränare Dressyr
0733703364


 

Träningar i samarbete med ÖRF

Michelle Hagman

Hingstberidare på Gestüte Sprehe, Tävlar b.la. i Landslaget i dressyr med fantastiska resultat. Håller träningar hos Sofie S i Melösa ca      1 helg i månaden.
     
Mer info kontakta Sofie Svensson 0733703364

Aktivitets-rapportering 
Till Er alla som har någon slags aktivitet för ÖRF så har vi rutin för rapportering !    >>