Bild4

Välkommen till Ungdomssekionen

Ungdomssektionen 
Vill du vara aktiv i Undgdomssektionen? 
Har du förslag på aktiviteter?
Kontakta Jessica Olofsson

Kontonummer för insättning på Ungdomssektionens konto
Använd gärna detta konto vid insättning när det gäller ungdomssektionen så hamnar pengarna på rätt ställe på en gång.
Markera vad inbetalningen gäller

                                                                                                        Swedbank 8030-9,73 104 481-4