Bild4

Anläggningen

Klubbens anläggning i Tryggestad består av :
 

Fastigheten ca 18 000 kvm mark. 
ÖRF är ägare till fastigheten i Tryggestad som består av:

Röda Stallet med 11 boxar och därtill anpassade utrymmen. 
Samlingslokal 2011 nyrenoverad lokal med kök, 2014/2015 nya toaletter, förråd samt entré.
Ridhuset 20x40 i manegen, under tävlingar används ridhuset som framridning.
Belyst ridbana på 60x70 m
 

Aktiva Anläggningskort 2021      Helår t.om 20211231
Annica Juhnell-Bengtsson
Belinda Matzke

Halvår t.om. 20210630
Annelie Andersson
Karina Kudo
Maja-Li Emilsson
Pernilla Thorén
Susanne Ekelund
Tilda Emilsson

Kvartal t.om. 20210331
Cecilia Rydberg
                                         
                                                                           Uppdaterad 20210118

Anläggningspriser 2021
 

OBS!
Medlemskap i Ölands Ryttarförening är obligatoriskt vid anläggningskort.

Anläggningskortet är personligt för ryttaren som löser det.


Avgiften betalas innan påbörjad ridning!

Vänligen ange "Anläggningsavgift + Ryttare" i beskrivningen vid betalning.
 

100 kr/h för ridning på banan eller i ridhuset.
150kr/h för Enskild ridning VID anläggningskort
200kr/h för Enskild ridning UTAN anläggningskort
2500kr Årskort (Kalenderår 1/1-31/12per ryttare, max 2 hästar
1500kr Halvårskort (1/1-30/6 & 1/7-31/12) per ryttare, max 2 hästar
Ryttare som innehar tävlingslicens för ÖRF 2000kr Årskort

Anläggningskort t.om. 20210331 900kr. Belopp tillgodoräknas därefter vid tecknande av Års- eller halvårskort.

Rabattering av nästkommande kalenderårs anläggningskort sker med 5% per 6h funktionärsdeltagande & med maximalt 20% av avgiften. 

All ridning i ridhuset ska vara bokad i Kalendern på Boka.se.  Behörighet krävs, kontakt 

För anläggningskort vid egen verksamhet eller med fler än 5 hästar görs förhandling med styrelsen

Användning av anläggningen 

-Tänk på att Du vid användning av ridhuset och ridbanorna tar hänsyn till dina medryttare.
-Ridhusregler finns uppsatta på anläggningen.
-Om du tar fram hinder gäller det att ni är överens och att hindren tas bort efter ridningen. Detta gäller även utebanorna.
-Tänk även på att mocka efter din häst samt släcka belysningen om du är sist därifrån.

Tryggestad en rökfri anläggning!
Koppeltvång
gäller alla hundar som är på anläggningen!