Anläggningen

Tryggestad en rökfri anläggning!
Koppeltvång
gäller alla hundar som är på anläggningen!

Klubbens anläggning i Tryggestad består av :

Fastigheten består av ca 18 000 kvm mark. 
ÖRF är ägare till fastigheten i Tryggestad som består av:

Röda Stallet med 11 boxar och därtill anpassade utrymmen. Hyrs i sin helhet fr o m 1 feb 2017 av Lars Bengtsson 076-0252822
Samlingslokal 2011 nyrenoverad lokal med kök, 2014/2015 nya toaletter, förråd samt entré.
Ridhuset 20x40 m
Belyst ridbana på 60x70 m
Ridbana på 30x60 m


Om du vill använda/boka se kontaktpersoner, bokning ska göras senast 3 dagar före användande.

Vi har olika alternativ för dig som vill använda ridhus/paddockarna i Tryggestad.

Anläggningskort: Detta är personligt för ryttaren som löser det.
750 kr / år 250 kr / kvartal.
Du har också möjlighet att rida på anläggningen mot en kostnad av 50 kr per gång.
Familjekort: helår 1125 kr kvartal 375 kr, detta gäller för samtliga i familjen som är skrivna på samma adress!
Betala på BG 847-7721 eller swish Nummer: 123 199 361 7, skriv namn och att det gäller anläggningskort Tryggestad.
Ridhuset: kan hyras.

Betalning erläggs vid bokning till BG 847-7721
eller swish Nummer: 123 199 361 7.

Betalning ska ske innan du börjar rida på anläggningen. 
OBS! Du måste ha betalat din medlemsavgift innan!
I Månadskalender framgår tider då ridhuset är bokat för träningar och tävlingar.

Användning av anläggningen Tänk på att Du vid användning av ridhuset och ridbanorna på fri ridtid tar hänsyn till dina medryttare.
Om du tar fram hinder gäller det att ni är överens och att hindren tas bort efter ridningen. Detta gäller även utebanorna.

Tänk även på att mocka och släcka belysningen om du är sist därifrån.

Detta har hänt:

5/2-15: Ridhustaket lagat!
Alla träbalkar läng sidorna är nu bytta. Då ombyggnader i ridhuset redan pågick så var det snabbt att få hjälp av Janssons Bygg.
Välkomna igen alla!!!

 

17/12-14:  Handikappanpassning i ridhuset
Idag stängs toaletten kvällstid för renovering tillsvidare...
Följ renoveringen här