Ridhuset är på måttet 20x40 i manegen, under tävlingar används ridhuset som framridning. I ridhuset finner vi även 3st toaletter samt förråd och en trappa upp är sedan 2011 den nyreoverade samlingslokalen med kök/fik

Utanför ridhuset finns två stycken ridbanor där den ena på 60x70m är belyst, detta är tävlingsbanan under hopptävlingar. Den andra banan är på 30x70m här går oftast dressyrtävlingarna.

Här under finner ni kalendern för att se vad/ när det är bokat på anläggningen. 

I Ridhuset och stallet kommer det från och med 2018 att finnas pärmar där olyckor ska skrivas upp. Stora som små. 

Priser 2018
70 kr /h om du inte vill ha anläggningskort
100kr/h vid bokning av ridhuset
1000 kr per år enskild
1700 kr per år för familj
400 kr kvartal enskild

Bokningar av ridhuset!!

I ÖRF's Månadskalender finns  alla bokningar i ridhuset.

Alla bokningar sker via
Annica på tel. 076-0272922
senast 3 dagar innan den tiden du vill boka.
Bokningsavgift 100/timma.