Styrelse 2017

Ordförande

Sofie Jakobsson

Tele - 070-9367735

Vice Ordförande 
Maria Jungerstam

Tele - 070-2685592

Sekreterare

Emma Arvidsson
Tele: 070-923 42 82

Vice Sekreterare

Jeanette Borgkvist

Tele - 070-4666373

Kassör

Stina Johansson
Mail- kassor.orf@gmail.com

tele - 076-8086161

Vice Kassör

Rose marie Hillbom

Tele - 070-799 63 04

Ledamot
Birger Ramnebrink

Tele - 070-485 44 56

Suppleant

Elin Tornhagen
Tele - 073- 801 80 01

UngdomStyrelse 2017

Denna sektion ligger vilande för närvarande, Finns intresse startas den upp.

Föreningens Informationsansvarig 2017

För att komunicera gällande föreningen i viktigare händelser eller uttalanden ansvarar.

Sofie Jakobsson

Revisorer 2017

Ordinarie  ___
Magnus Palmgren
E-post -
Tele -070-3969875
Konstantidis Kellidis
E-post -
Tele 070-6612394
Suppleant  ___
Kristina Axelsson Dahlberg
E-post -
Tele -

Valberedning 2017

Sofie Svensson  
sofieproppan@hotmail.com
Tele - 073-3703364
Patric Berglind Smith  
 
Tele - 0739866192

 

Klubbens Mail adresser:
Medlems - licenser - belöningssystemet - ekonomiska frågor
Kassor.orf@gmail.com
Övriga frågor
Info.olandsrf@gmail.com
Hemsidan
Webbmaster.orf@gmail.com

Styrelsens funktioner och uppgifter finns i denna
arbetsbeskrivning