Styrelse 2017

Ordförande

Sofie Jakobsson

Tele - 070-9367735

Vice Ordförande 

Catrin Engberg Tukia

Sekreterare

Elaine Rosengren

Vice Sekreterare

My Gillstam

Kassör

My Gillstam

Vice Kassör

Sofie Jakobsson

Ledamot
Håkan Johansson

Ledamot
Rose-Marie Hillbom

Ledamot
Annica Junell-Bengtsson

Ledamot
Kirsten Noren

Suppleant

Elin Tornhagen
Tele - 073- 801 80 01

Ledamot från Ungdomssektionen
Kajsa Hillbom

Personlig Suppleant  från Ungdomssektionen
Ellinor Areskog

UngdomStyrelse 2018

Är under skapande

Ordförande

Ida Johansson

Sekreterare

Ellinor Areskog

Kassör

Belinda Matzke 

Föreningens Informationsansvarig 2017

För att komunicera gällande föreningen i viktigare händelser eller uttalanden ansvarar.

Sofie Jakobsson

Revisorer 2017

Ordinarie  ___
Magnus Palmgren
E-post -
Tele -070-3969875
Konstantidis Kellidis
E-post -
Tele 070-6612394
Suppleant  ___
Kristina Axelsson Dahlberg
E-post -
Tele -

Valberedning 2018

Sofie Svensson  
sofieproppan@hotmail.com
Tele - 073-3703364
Patric Berglind Smith  
 
Tele - 0739866192

 

Klubbens Mail adresser:
Medlems - licenser - belöningssystemet - ekonomiska frågor
Kassor.orf@gmail.com
Övriga frågor
Info.olandsrf@gmail.com
Hemsidan
Webbmaster.orf@gmail.com

Styrelsens funktioner och uppgifter finns i denna
arbetsbeskrivning