Välkommen som medlem i Ölands Ryttarförening


Denna information riktar sig till Dig både som ny och gammal medlem och innehåller de uppgifter som gäller för närvarande inom föreningen.

Samtliga som deltar i lektions- och träningsverksamheten eller som använder anläggningen i Tryggestad måste vara medlemmar i ÖRF. I och med medlemsskapet ingår en Olycksfallsförsäkring via Folksam .


Medlemsavgifter 2019 
junior (< 18 år ) 200 kr
senior 350 kr

 

Betalning  för medlemskap betalas till BG 847-7721 eller via Swish 123 199 36 17
Ange fullständigt namn och personnummer när du betalar in medlemsavgiften.


Om Du har frågor om medlemsskap så maila till: kassor.orf@gmail.com

 

Tävlingslicenser Licensunderlag för tävlingslicenser för ryttare och häst/ponny erhållas genom tävlingsdatabasen (TDB) https://tdb.ridsport.se/  Glöm inte att lösa medlemskap i god tid så kassören kan godkänna din licens!


Här kan du läsa om anläggningen i Tryggestad

MEDLEMSUPPGIFTER

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att vi ska kunna administrera vår verksamhet. Vi behöver också uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att rapportera till riksförbundet.
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd.
Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning. Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.
Vi sparar personuppgifter för själva medlemskapet i systemet IdrottOnline. Om du vill begära ett registerutdrag, ändring eller uppdatering av dina personuppgifter vänligen kontakta kassor.orf@gmail.com