Bild4
ÖRF är 1 av 5 föreningar i Borgholms kommun som är certifierade som Säker & Trygg förening. 
Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Målet är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet.

Idag finns det ca 500 föreningar, varav 135 är aktiva idrottsföreningar, i Kalmar kommun. Det betyder att drygt 3 200 aktiva ledare varje år jobbar sammanlagt mer än 900 000 timmar.

Att vara en Säker & Trygg förening handlar lika mycket om säkerhet som om ansvar och trygghet. Du ska känna att dina barn och ungdomar är i säkra händer i föreningslivet. Ledarna ska känna att de har rätt kunskap för att vara en säker och trygg ledare.
  
Innehållet i Säker och Trygg förening
1. Regler gällande egen anläggning/lokal/uthyrning
2. Brandsäkerheten
3. Besiktning av anläggning/lokaler
4. Säkerhet i vår utemiljö
5. Första hjälpen/hjärt och lungräddning
6. Utrustning för olycksfall/akut insjuknade
7. Försäkringar i vår förening
8. Föreskriven utrustning för den verksamhet som bedrivs
9. Ledarskap/föreningskultur/klimat
10. Doping/droger
11. Resor