Bild4

Träningar På anläggningen

♦ Tränaren/hyrestagaren själv mailar till kassor.orf@gmail.com och bekräftar att hen har F-skatt samt ansvarsförsäkring och får då behörighet till ridhusets bokningssystem. I samband med detta begär tränaren ett utdrag ur belastningsregistret, som sedan ska skickas till konaktpersonen i föreningen.
♦ Tränaren bokar ridhuset önskade timmar och dag efter godkännande från tilldelad kontaktperson i styrelsen.
♦ För enskild träning krävs medlemskap i föreningen för ryttaren, samt bokning och erlagd avgift för enskild ridning.
♦ Icke-medlemmar kan deltaga på gruppträning mot engångsavgift.
♦ Medlem utan anläggningskort betalar engångsavgift för ridning på anläggningen. 100kr/gång/ekipage
♦ Vid hoppträning, tänk på att underlaget är som det är i gamla ridhuset. Därför rekommenderas endast markarbete eller enstaka hinder här för allas säkerhet. I nya ridhuset kan hoppträning hållas i vanlig ordning.

TRÄNARE GODKÄNDA AV STYRELSEN MED BEKÄFTAD:
- F-SKATT
- ANSVARSFÖRSÄKRING
- INLÄMNAD KOPIA AV BELASTNINGSREGISTER.


Maria Ljungerstam
C-tränare Dressyr
0702683592

Therese Markström
Markarbete/Hoppträning
0703108302

Elin Tornhagen
Markarbete/uppbyggande
Horsemanship (NH)
0738018001


VARFÖR KRAV PÅ F-SKATT? Läs mer här

Aktivitets-rapportering 
Till Er alla som har någon slags aktivitet för ÖRF så har vi rutin för rapportering !    >>

Vi hjälps åt, alla på anläggningen, för att föreningen ska fungera på bästa sätt och för att alla ska kunna vara en del av ÖRF på samma villkor.

Vänligen kontakta ordförande eller annan styrelsemedlem om du/ni har några frågor gällande föreningen eller anläggningen.

GLAD SOMMAR!
önskar styrelsen