Bild4

Styrelsemöte
Har du en fråga, förslag eller punkt att tas upp i styrelsen. Mejla senast en vecka innan mötet. 
kassor.orf@gmail.com

Senaste styrelsemötesprotokollet är tillgängligt. HÄR
IDROTTSRABATTEN.
Styrelsen säljer rabatthäften åt föreningen á 100kr/häfte.
Rabatthäftena är giltiga t.om. 31/3 & gäller i flera butiker på både Öland, i Kalmar & Lindsdal.
Kontakta valfri styrelsemedlem för ett häfte

Medlemsavgifter 2021
250 kr för junior
400 kr för senior
i medlemsavgiften ingår även försäkring via Folksam
(maila gärna till info.olandsrf@gmail.com för infoutskick)

Ange fullständigt personnummer vid betalning, även om du varit medlem tidigare.

Anläggningspriser 2021

OBS!
Medlemskap i Ölands Ryttarförening är obligatoriskt vid anläggningskort & vid ridning som inte är kopplad till en tränare med bokad tid.


Anläggningskortet är personligt för ryttaren som löser det.

Avgiften betalas innan påbörjad ridning!

Vänligen ange "Anläggningsavgift + Ryttare" i beskrivningen vid betalning.


100 kr/h för ridning på banan eller i ridhuset.
150kr/h för Enskild ridning VID anläggningskort
200kr/h för Enskild ridning UTAN anläggningskort
2500kr Årskort (Kalenderår 1/1-31/12) per ryttare, max 2 hästar
1500kr Halvårskort (1/1-30/6 & 1/7-31/12) per ryttare, max 2 hästar
Ryttare som innehar tävlingslicens för ÖRF 2000kr Årskort
Anläggningskort t.om. 20210331 900kr. Belopp tillgodoräknas därefter vid tecknande av Års- eller halvårskort.

Rabattering av nästkommande kalenderårs anläggningskort sker med 5% per 6h funktionärsdeltagande & med maximalt 20% av avgiften. 

All ridning i ridhuset ska vara bokad i Kalendern på Boka.se. 
Behörighet krävs, kontakt 

För anläggningskort vid egen verksamhet eller med fler än 5 hästar görs förhandling med styrelsen

BG 847-7721 el Swish 123 199 36 17


Användning av anläggningen 

-Tänk på att Du vid användning av ridhuset och ridbanorna tar hänsyn till dina medryttare.
-Ridhusregler finns uppsatta på anläggningen.
-Om du tar fram hinder gäller det att ni är överens och att hindren tas bort efter ridningen. Detta gäller även utebanorna.
-Tänk även på att mocka efter din häst samt släcka belysningen om du är sist därifrån.

loading...

Vill du få ut information på hemsidan kontakta då Admin