Styrelsen röstas fram på årsmötet. De olika posterna väljs på ett eller två år.

Här kan du läsa mer om det olika uppdragen, som ingår i styrelsens arbete.

Arbetsbeskrivning

 STYRELSE

Andreas Prins

Sanna Österlund

Elin Tornhagen

Charlotta Krall

Jens Petersson

Andreas Prins

Maja Ekströmer

Charlotta Thorstensson

Nadia Eriksson

Elaine Rosengren

BEFATTNING

Ordförande

Vice Ordförande 

Sekreterare

Vice Sekreterare

Kassör

Vice Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant