Styrelsen röstas fram på årsmötet. De olika posterna väljs på ett eller två år.

Här kan du läsa mer om det olika uppdragen, som ingår i styrelsens arbete.

Arbetsbeskrivning

 STYRELSE

Andreas Prins

Sanna Österlund

Elin Tornhagen

Charlotta Krall

Anna Funkel

Maja Ekströmer

Charlotta Thorstensson

Nadia Eriksson

Elaine Rosengren

BEFATTNING

Ordförande

Vice Ordförande 

Sekreterare/vice kassör

Vice Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant