Anläggningspriser 2022

All ridning i ridhuset ska vara bokad i Kalendern på Boka.se !! Kalendern är öppen.

Ridning på banan eller i ridhus MEDLEM               100 kr/dag
Ridning på banan eller i ridhus ICKE MEDLEM         150 kr/dag
Enskild ridning VID anläggningskort                   200 kr/h
Enskild ridning UTAN anläggningskort              250 kr/h
(Enskild ridning kräver medlemskap i ÖRF)

Årskort (kalenderår 1 jan-31 dec)                                                    2500 kr
Årskort
 Familj (kalenderår 1 jan-31 dec)                                 6000 kr

Årskortet är personligt och inkluderar två hästar. Därefter sker flerhäst-tillägg på 500kr/häst.
För bättre förståelse av villkoren för årskort se här:
FÖRTYDLIGANDE ANLÄGGNINGSKORT


Halvårskort (1 jan - 30 juni alt. 1 juli - 31 dec)                          1500 kr
Samma villkor som för årskort.

Ryttare som innehar tävlingslicens för ÖRF löser årskort för 2000kr.
 

Övrig information Anläggningspriser

 • Visstidsboende har möjlighet att lösa anläggningskort för en valfri 6 veckors period för 1000 sek.
  Krav att medlemskap löses.
  Kontakta kassör på kassor.orf@gmail.com
 • Rabattering av nästkommande kalenderårs anläggningskort sker med 5% per 6h funktionärsdeltagande & med maximalt 20% av avgiften. 
 • Användning av anläggningen:
  - Tänk på att Du vid användning av ridhuset och ridbanorna tar hänsyn till dina medryttare.
  - Ridhusregler finns uppsatta på anläggningen.
  - Om du tar fram hinder gäller det att ni är överens och att hindren tas bort efter ridningen. Detta gäller även utebanorna. 
  - Mocka efter din häst(!) samt släck belysningen om du är sist därifrån (gäller gamla ridhuset, nya tänds/släcks per automatik.)

Vi hjälps åt, alla på anläggningen, för att föreningen ska fungera på bästa sätt och för att alla ska kunna vara en del av ÖRF på samma villkor.

Vänligen kontakta ordförande eller annan styrelsemedlem om du/ni har några frågor gällande föreningen eller anläggningen.

MVH styrelsen

OBS!

Medlemskap i Ölands Ryttarförening är obligatoriskt vid anläggningskort.

Anläggningskortet är personligt för ryttaren som löser det.

Avgiften betalas innan påbörjad ridning!

Vänligen ange "Anläggningsavgift + Ryttare" i beskrivningen vid betalning.

Aktiva anläggningskort

Halvår
(tom 2023-06-30)
Elin Färlén 
Jessica Ahlberg
Malin Söderström 
Saga Söderström 

Maja-Li Emilsson
Ulrika R Emilsson
Josefine Oldaeus
Linn Oldaeus


Helår
(tom 2023-12-31)
Sofie Stigsson 
Mirelle Olsson 
Clara Olsson 
Emelie Holmer 
Annelie Andersson 
Therese Markström
Familjen Prins
Stella Ekman
Pernilla Thorén
Trine Nedmark
AnnMari Lindfors
Jenny Frisk
Molly Holmer 
                                                Uppdaterad
2023-01-11