Lars Bengtsson hyr och ansvarar för röda stallet.
Alla frågor ang stallet besvaras av Lars
076-0252822