LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet

För att få LOK stöd så ska grupp med minst 3 ungdomar delta i åldern 7-25 år. 
Sammanställningar skickas in 2 ggr / år, brytdatum är
1 jan-30 juni skall vara redovisat senast 25e augusti
1 juli-31 dec skall vara redovisat senast 25 febr

Enklast är att skicka mejl direkt efter aktivitet till kassor.orf@gmail.com så läggs det in i systemet.

Ansök i Idrott Online

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. I och med att samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt så förs föreningens siffror över till ansökan automatiskt – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att föreningen alltså måste gå in och öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den, även när man har närvaroregistrerat digitalt.

Behörighet

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av dessa roller (ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig)

Utbetalning av LOK-stöd

LOK-stödet för år 2021 (aktiviteter bedrivna från och med 2021-01-01):

Ledarstöd 21 kr
Extra ledarstöd 5 kr
Deltagarstöd 7 kr

RF-SISU-Stöd

RF-Sisu-stöd är statliga bidrag för föreningsverksamhet.
Studieförbundet RF-SISU Idrottsutbildarna har verksamhetsformer att erbjuda idrotten: lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete för rutiner, processarbete med/för system, hjälpmedel, anläggning, barnkultur och kulturprogram.
RF-Sisu har ingen bestämd ålder utan det fungerar som studiecirkel.

Om ni har en aktivitet så kan med minst tre personer, tex:
planering, hästvård, teori, träning, genomförande av en tävling, baka en kladdkaka etc. Det behöver alltså inte bara vara sådana aktiviteter som en ridklubb bedriver för sin ordinarie verksamhet ut bara att det är lärande.
Redovisningsdatum senast 31/12