ÖRF är 1 av 7 föreningar i Borgholms kommun som är certifierade som
Säker & Trygg förening. 

Säker och Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Målet är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet.

Att vara en Säker & Trygg förening handlar lika mycket om säkerhet som om ansvar och trygghet. Du ska känna att dina barn och ungdomar är i säkra händer i föreningslivet. Ledarna ska känna att de har rätt kunskap för att vara en säker och trygg ledare.
  
Innehållet i Säker och Trygg förening
1. Regler gällande egen anläggning/lokal/uthyrning
2. Brandsäkerheten
3. Besiktning av anläggning/lokaler
4. Säkerhet i vår utemiljö
5. Första hjälpen/hjärt och lungräddning
6. Utrustning för olycksfall/akut insjuknade
7. Försäkringar i vår förening
8. Föreskriven utrustning för den verksamhet som bedrivs
9. Ledarskap/föreningskultur/klimat
10. Doping/droger
11. Resor