Bild4

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2017

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2016

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2015

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2014

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2013

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2012

Årsmötesprotokoll 2013-02-18
Verksamhetsberättelse 2012
Revisionsberättelse 2013-01-29
AU protokoll 2013-02-12
Styrelseprotokoll 2013-02-11

Styrelseprotokoll 2013-01-14

Styrelseprotokoll 2012-12-16
Styrelseprotokoll 2012-11-26

Styrelseprotokoll 2012-11-05
AU protokoll        2012-10-25

Styrelseprotokoll 2012-09-17

Styrelseprotokoll 2012-08-13

Styrelseprotokoll 2012-07-02

Styrelseprotokoll 2012-05-21

Styrelseprotokoll 2012-04-24
Styrelseprotokoll 2012-03-27

Styrelseprotokoll 2012-03-05

Styrelseprotokoll 2012-02-16

Protokoll från styrelsen verksamhetsår 2011

Årsmötesprotokoll 2012-02-16

Protokoll från AUmöten, Styrelsemöten, Årsmöten inkl. verksamhetsberättelse publiceras här löpande allt eftersom dom har justerats.

Årsmöte 2020

Dagordning
Verksamhetsberättelse
verksamhetsplan
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag

Protokoll

Handlingar till Årsmötet.
Resultat & balans delas ut på årsmötet