STYRELSE

Elaine Rosengren

Therese Markström

Lotta Thorstensson

Maria Kellidou 

Emilia Matzke 

Kevin Gunnarsson

 

Stefan Andersson - Junka 


Maria Kellidou

Annelie Andersson

Anna Funkel

BEFATTNING

Ordförande

Vice Ordförande 

Sekreterare

Vice Sekreterare

Kassör

Vice kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Styrelsens ansvar är att företräda Ölands Ryttarförening. Det innebär att man är extra ansvarig för att verksamheten inom ÖRF fortlöper enligt plan. Styrelsen har i regel ett möte per månad då man träffas för att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel budgetfrågor, tävlingar och aktiviteter för medlemmarna.