STYRELSE

Elaine Rosengren

Stefan Andersson Junka

Annelie Andersson

Maria Kellidou 

Emilia Matzke 

Anna Funkel

 

Marcus Holmer

Maria Silverstrand Notini

Vakant pga. avhopp 

Ungdomssektionens ledamot 

BEFATTNING

Ordförande

Vice Ordförande 

Sekreterare

Vice Sekreterare

Kassör

Vice kassör

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Emila Matzke

Styrelsens ansvar är att företräda Ölands Ryttarförening. Det innebär att man är extra ansvarig för att verksamheten inom ÖRF fortlöper enligt plan. Styrelsen har i regel ett möte per månad då man träffas för att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel budgetfrågor, tävlingar och aktiviteter för medlemmarna.