Röda stallet

I Röda stallet i Tryggestad finns ett antal boxar tillgängliga för uthyrning.
Uthyrning sker med självservice och kontrakt skrivs med firmatecknare hos föreningen.

Stallet ligger i direkt anslutning till föreningens anläggning.

Kallhyra

Månadshyra 800:- / Box

Korttidsuthyrning
650:- vecka inkl tillgång till anläggning.
450:- utan tillgång till anläggning.
Medlemskap är ett krav för att försäkring ska gälla.

100:- daguppstallning.

Vid intresse kontakta kassor.orf@gmail.com eller
Stallansvarig Emilia på telefon 076-8700085.