I Röda stallet i Tryggestad finns ett antal boxar tillgängliga för uthyrning.
Uthyrning sker med självservice och kontrakt skrivs med firmatecknare hos föreningen.

Stallet ligger i direkt anslutning till föreningens anläggning.

Kallhyra 800:- / Box 

Vid intresse kontakta kassor.orf@gmail.com eller
Stallansvarig Emilia på telefon 076-8700085.